AVESA TOHUMCULUK
Müşteri Hizmetleri + 90 332 342 52 65
AVESA TOHUMCULUK

Özkaynak

Özkaynak (Yem Bezelyesi)

 
 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 2008 yılında tescil ettirilmiştir. (*)
Ortalama 60-80 cm boylanır; kırmızımsı mor çiçekli; gri renkli ve yuvarlak taneli olup,
1000 tohum ağırlığı 100-150 gramdır.
Yem bezelyesi (Pisum sativum var.arvense L.) hayvan beslenmesinde kullanılan tek yıllık, lezzetli bir yem bitkisidir. Yeşil ot, kurutulmuş ot veya silaj olarak tüketilir; tohumları büyük baş ve kanatlı hayvanların
yem rasyonlarına katılarak fabrikasyon yemlerin yapımında kullanılır, ya da kırılarak hayvanlara verilebilir.
Yem bezelyesi, yeşil akşamının en bol olduğu dönemde toprağa karıştırılarak verimsiz tarlaların ıslahında veya yeşil gübre olarak kullanılır.
ÖZKAYNAK yem bezelyesi çeşidinin en büyük avantajı, kışlık arpanı soğuktan zarar görmediği her yerde
kışlık olarak ekilebilmesidir.
Ot ve tohum verimi genel olarak adı fiğ ve Macar fiğine göre daha üstündür; bu üstünlük kuraklık vb.
şartlar kötüleştikçe daha da artmaktadır.
Yem bezelyesi saf olarak veya karışım halinde ana ürün, ara ürün ya da ikinci ürün olarak yetiştirilir.
Sulu şartlarda ot üretimi veya yeşil gübre amacıyla ikinci ürün olarak yetiştirilmek istendiğinde ana üründen hemen sonra doğrudan anıza ekim yapılması yeterlidir.