AVESA TOHUMCULUK
Müşteri Hizmetleri + 90 332 342 52 65
AVESA TOHUMCULUK

Granül Üre %46N

GRANÜL ÜRE %46N

 
•    Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen ,
100kg.’ında 46 kg. Azot içeren bir gübredir.
•    Üre gübresi kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde Azot içeren gübredir.
•    Tarımsal değeri yüksektir.
•    Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve
bol ürün alınmasını sağlar.
•    Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar.
•    Birim Azot yönünden daha ucuza mal olan bir gübredir.
•    Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisinde 
yada püskürtülerek de başarılı bir şekilde uygulanabilir.
 
 
İÇERİĞİNDEKİ AZOT ;
•    Üre gübresi toprakta çok çabuk çözünebildiğinden ihtiva ettiği Azottan bitkiler
çok çabuk faydalanırlar.
•    Bitki boyunun uzamasında etkilidir.
•    Bitkinin dane ve meyve verimini arttırır.
•    Bitkinin kök gelişiminde etkilidir.
•    Bitkilerde Azot eksikliğinde bitkinin büyümesi gerilerken, bitkinin kök gelişimi
İnce olur. Ayrıca bitkinin alt yapraklarında sararmalar oluşur. Sürekli Azot eksikliklerinde yapraklar kahverengi bir renk alır ve ölür.
•    Üre gübresi kullanımda bitkiler içindeki Azotu hemen kullandıklarından, 
Azot ihtiyacı sürekli karşılanmaz. Bunun için gerekli Azot’un karşılanması için 
gübreleme yada üst gübresi olarak diğer nitratlı gübreler kullanılmalıdır.
Örneğin; CAN%26N yada AN%33N.
 
DEPOLAMA
•    Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.
•    Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliği 
En fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasını keserek ızgaralar
Kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.
•    Kuru ve iyi havalandırılması iyi depolarda saklayın.
•    Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.
•    Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.
•    Gübreyi nemli ortamda bulundurmayın.
•    Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğunu ve nem oranının fazla olduğu bölgelerde, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.
•    Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.
•    Amonyum Nitrat gübreleri ve diğer kompoze gübre çeşitleri ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.